Navigation Menu
RUDNIK BANOVIĆI

RUDNIK BANOVIĆI

  • Author: RUDNICI KULTURE
  • Date Posted: ruj. 29, 2014
  • Category:
  • Address: Banovići

Banovići – rudnik mrkog uglja
→N44°24’E18°31′
Nmv: 325 m
Osnivanje rudnika : 1946.g
max. dubina okna: nepoznato
Status: aktivan


 

Rudnici u Banovićima osnovani su novembra 1946. godine kao RMU “Tito” Banovići, po završetku Omladinske pruge Brčko – Banovići. U prvoj godini rudnici su imali nepunih 696 zaposlenih i proizvodnju od 97.412 tona uglja. Godinu kasnije broj radnika smanjen je na 462 a godišnja proizvodnja povećana na 491.42 tona uglja.

U 1982. godini, nakon što su stigli novi bageri i intenzivirana površinska eksploatacija, broj zaposlenih povećao se na 3.635, a godišnja proizvodnja dostigla 2.392.705 tona uglja, i to je bila najveća proizvodnja u istoriji rudnika 1990. godine.

Do 1991. proizvodnja stagnira, a broj zaposlenih se povećava na 3.835 radnika. Početkom agresije na BiH broj zaposlenih se počinje drastično smanjivati, a prvu ratnu godinu godišnja proizvodnja pada na 938.670 tona, sa tedencijom daljeg pada, da bi poslijeratne godine zavšila sa 317.089 tona. Tokom ratnog perioda rudnici u Banovićima rade u sastavu RU “Tuzla”, po takozvanom “Termoenergetskom sistemu” (TES). Epilog četverogodišnje ratne proizvodnje od 1.742.248 tona bio je fatalan: devastirani proizvodni kapaciteti, izraubano ležište, neizmirena dugovanja na ime neisporučenih količina uglja premašuju 12 miliona KM.

Nakon rata proizvodnja bilježi rast, ali je očigledno da zajednički rad pod okriljem RU “Tuzla” predstavlja ozbiljnu kočnicu u konsolidaciji i razvoju. Krajem 1998. godine Rudnik se izdvaja i nastavlja poslovati kao RMU “Banovići”. Ubrzo uz pomoć tadašnje Vlade FBiH, kupuje pet najsavremenijih dampera. Proizvodnja raste, prvo na milion u 2001. godini, a potom na 1,2 miliona u 2002. godini i nepunih 1,3 miliona godinu kasnije.

U 2004. godini otvara se nova stranica istorije Rudnika. Krajem maja održana je prva skupština dioničara na kojoj je donešena odluka o organizacionoj transformaciji u dionicko društvo, kojom država postaje vlasnik 69,3 % kapitala društva, a radnici 30,7 % kapitala. Imenovan je i Nadzorni odbor, Odbor za reviziju, i nova Uprava Društva.

Poslovnu godinu RMU “Banovići” završava rekordnom proizvodnjom od 1.328.169 tona separisanog uglja i rekordnom otkrivkom od 7.791.529 kubika čvrste mase. Završni račun pokazuje i rekordnu dobit od 4,7 miliona KM. Ostvareni rezultati u proizvodnji, otkrivci, ekonomsko-finansijskom poslovanju, redovnim plaćama zaposlenim, i izdvojenih 2,5 miliona KM za nabavljanje opreme, svrstavaju Društvo među najuspješnije u branši BiH privrede.